Stretnutie vo farnosti Nitrianske Rudno a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 10. marca 2019 sme vycestovali do ďalšej farnosti, ktorá prejavila záujem o apoštolát Združenia Zázračnej medaily. Aj rodiny vo farnosti Nitrianske Rudno túžia prijímať Pannu Máriu Zázračnej medaily do ich domácností, stretávať sa na spoločnej modlitbe a tak si pri Panne Márii, ktorá ich navštívi, uvedomiť Jej živú prítomnosť, nájsť čas na Pána Boha, na seba navzájom, aby sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

.
Vo farskom kostole boli dve sv. omše a vo filiálke Rudnianska Lehota jedna. Na nich sme sa zúčastnili a povedali niekoľko slov o ZZM. Po sv. omšiach sme rozdávali Zázračné medaile. V  kostoloch sme nechali kaplnku Panny Márie a zoznamy, kde sa záujemcovia môžu prihlásiť. O 15:00 hod. po korunke Božieho Milosrdenstva sme mali spoločné stretnutie s farníkmi, kde sme cez prezentáciu podrobnejšie vysvetlili zjavenie Panny Márie Zázračnej medaily, Jej apoštolát a cez svedectvá sme sa povzbudili k dôvere a láske k Panne Márii. Ďakujeme veľmi pekne pánovi farárovi Viktorovi Mičudovi a všetkým za srdečné prijatie a rodinnú atmosféru.

.
V stredu 10. apríla 2019 pred Veľkou nocou, navštívil túto farnosť P. Jozef Garaj CM, aby požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Jednu do Nitrianskeho Rudna a druhú do filiálky Rudnianska Lehota, ktoré začali svoju púť po rodinách, ktoré ju s láskou chcú prijímať do svojich domácnosti a vyprosovať si potrebné milosti a dary pre svoje povolanie a poslanie v rodine. Aby sa tak aj prostredníctvom Panny Márie zachovala viera a láska v našich rodinách.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“           

Vďačné sestry vincentky

.