Charita vo farnosti Špačince

V duchu charizmy svätého Vincenta sme aj my – členovia Združenia zázračnej medaily – túžili robiť niečo konkrétne, pomáhať tam, kde je to potrebné. Raz ročne sa síce zúčastňujeme ,,nášho,, Boja proti hladu a prinášame medzi našich farníkov voňavé srdiečka, ale každý z nás cítil, že by chcel urobiť niečo viac. Túžba bola obrovská, ale akosi sme nevedeli, ako ju premeniť na činy. Ako vyzbierať potrebné veci, ako vyhľadať tých, ktorí sú v núdzi, ako byť efektívni a užitoční.

Náš skvelý správca farnosti Vdp. Ľuboš Hašan prišiel s myšlienkou organizovať v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou prvopiatkové zbierky pre núdznych. Naša túžba sa stala realitou, zbierka prebieha vždy v týždni, v ktorom je prvý piatok v mesiaci. V tomto týždni farníci podľa svojich možností a dobrej vôle prinášajú do kostola rôzne trvanlivé potraviny a hygienické potreby podľa zoznamu a inštrukcií z Arcidiecéznej charity. Aby sme zbierku ľuďom viac priblížili a sprehľadnili, vytvorili sme charitnú nástenku, na ktorej sa nachádzajú informácie o tom, ako zbierka prebieha a čím možno prispieť. Výhodou celého systému je, že Arcidiecézna charita má vytvorenú sieť ľudí a zariadení, ktorí pomoc potrebujú. Zároveň sa dobrovoľníci pracujúci pre charitu postarajú o distribúciu vyzbieraných vecí presne k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú.

.
Aby sme však nezabudli aj na tých, ktorých máme okolo seba a aby sme urýchlili pomoc, vytvorili sme systém pomoci núdznym v našej farnosti. Ten, kto vie o konkrétnej potrebe konkrétneho človeka vo svojom okolí, napíše jeho meno a jeho potrebu na lístoček a vloží do pripravenej schránky. Následne je potreba zverejnená a ľudia majú možnosť priniesť, čo je potrebné. Či už ide o vec, pomoc, radu.. Ako darca, tak aj obdarovaný zostávajú v anonymite, celú akciu má pod palcom koordinátor charity.

Zbierky sú naozaj úspešné a ľudia vo farnosti ukázali, že ich srdcia sú otvorené a štedré. Vďaka ti Bože za to, že otváraš naše srdcia.

Ak by ste chceli rozbehnúť tieto aktivity aj vo svojej farnosti, môžete kontaktovať charitu vo svojej diecéze. Určite radi privítajú vašu pomoc a poskytnú vám potrebné informácie. A v prípade, že sa u vás charita stane skutočnosťou rada vám poskytnem vytvorené plagáty. Nájdete ma na adrese silvia.lehutova@gmail.com

Sv. Vincent bol mužom bezvýhradnej dôvery voči úmyslom a pôsobeniu Božej Prozreteľnosti vo svete. Svet bol pre neho otvorenou knihou, v ktorej možno vyčítať potreby človeka. Majme teda aj my oči a srdcia otvorené a pozerajme sa okolo seba. Želám vám – nám – veľa dobrých nápadov a ešte viac zrealizovaných skutkov milosrdenstva.

Silvia Lehutová, ZZM Špačince