Stretnutie vo farnosti Nemčiňany a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 9. júna 2019 bola krásna slávnosť – Turíce. V tento deň sme prijali pozvanie pána farára, a navštívili sme farnosť Nemčiňany, ktorá má dve filiálky Malé Vozokany a Veľké Vozokany. Pri všetkých sv. omšiach aj vo filiálkach sme krátko predstavili Zázračnú medailu a Združenie Zázračnej medaily s jeho apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie. Poobede o 14.00 hod sme mali v kostole na filiálke Veľké Vozokany a o 16,00 hod vo farskom kostole v Nemčiňanoch stretnutie, na ktorom sme podrobne vysvetlili pôvod a význam Združenia, zjavenia sestre Kataríne Labouré a spôsob, ako funguje apoštolát podomovej návštevy Panny Márie po rodinách v rámci farnosti.

.
Podelili sme sa aj o svedectvá, ktoré nám veriaci píšu alebo hovoria, ako prežívajú návštevu Panny Márie. Panna Mária má otvorené Srdce pre všetkých, ktorí k Nej s dôverou a láskou prichádzajú  –  deti, mládež, manželia, rodiny, starší ľudia, opustení. Všetci v Jej prítomnosti nachádzajú pomoc a útechu! Našli sa aj panie, ktoré prejavili ochotu prijať službu vedúcej  –  koordinátorky a chcú sa podieľať na šírení úcty k Panne Márii cez Zázračnú medailu a podomovú návštevu. Veľmi pekne ďakujeme za milé a srdečné prijatie, za krásnu nedeľu Turíc strávenú vo Vašej krásnej farnosti. Nech je to všetko na oslavu Božiu a ku cti Nepoškvrnenej Panny Márie a na pomoc rodinám v rôznych životných situáciách!

.
V nedeľu 7. júla 2019 boli vo farnosti Nemčiňany požehnané P. Jozefom Garajom CM dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré začali putovať vo vytvorených skupinkách rodín i osamelých. Každá domácnosť má Pannu Máriu na týždeň a spolu s ňou sa členovia rodiny modlia a vyprosujú si Božie požehnanie a potrebné milosti.

sestry vincentky z Nitry