Stretnutie vo farnosti Bánov a požehnanie kaplniek PM

Na pozvanie správcu farnosti vdp. Petra Čiešku a na túžbu rodín, ktoré prejavili záujem o Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát putovanie kaplnky Panny Márie po rodinách,  sme navštívili farnosť Bánov. Večer 7. júna 2019 sme sa zúčastnili prvopiatkovej sv. omše a po nej sme cez prezentáciu vysvetlili zjavenie Panny Márie sr. Kataríne Labouré, pri ktorom Panna Mária darovala Zázračnú medailu, a ktoré je pôvodcom Združenia a jeho apoštolátu putovania kaplniek Panny Márie v rodinách. Nasledovali aj niekoľké svedectvá pre povzbudenie k veľkej dôvere a láske voči Panne Márii, ako koná v mnohých rodinách, ktoré sa jej s dôverou zasvätia a odovzdajú. Na prezentácii sa zúčastnili aj birmovanci farnosti.

.
Po stretnutí si všetci mohli vziať medailičky, letáčiky, deviatnik, či kľúčenku. Ďakujeme za milé spoločenstvo, srdečnosť a prijatie pánu farárovi a farníkom. Tešíme sa záujmu veriacich a prajeme im, nech Panna Mária koná v ich rodinách, nech zakúsia jej láskavú prítomnosť vo všetkých životných situáciách a nech sa obnoví spoločná modlitba v rodinách, ktorá je v dnešnej dobe veľmi potrebná!

.
V piatok 5. júla 2019 páter Jozef Garaj CM slávnostne požehnal a odovzdal dve putovné kaplnky Panny Márie prvým rodinám. Postupne budú putovať po jednotlivých rodinách, ktoré sa prihlásili. Nech je Panna Mária v rodinách milovaná, uctievaná a nech zakúsia Jej mocný príhovor u svojho Syna Ježiša a jej materinskú ochranu , aby tak našli povzbudenie v mnohých náročných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Nech návšteva Panny Márie v rodinách prinesie vo farnosti bohaté duchovné ovocie.

vďačné sestry vincentky