Duchovné cvičenia v Čičmanoch

V piatok 24. mája až do nedele 26. mája 2019 sme prežili krásne dni v príjemnom prostredí v penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch na duchovných cvičeniach pre členov ZZM. Bolo nás 34 členov Združenia z mnohých farností Slovenska. Duchovne nás viedol P. Ondrej Skočík z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

.
Naše poďakovania:

Z hĺbky srdca ďakujem za nádherne duchovne prežitý čas na DC. Naozaj to bol Božím Duchom naplnený čas, s veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí dotvárali úžasnú rodinnú atmosféru. Ticho, ktoré sme prežívali, bolo veľmi obohacujúce. Téma DC bola veľmi dobre pripravená a určite pre všetkých nás aj naplňujúca. Sama za seba tvrdím, že som odtiaľ odišla pokojná, plná radosti z prítomnosti P. Márie, o ktorej nám na konci DC rozprávala sr. Renáta. Prednášky sa ma veľmi dotkli a dúfam, že dlho budem s nich načerpávať silu. Ticho, o ktoré sme sa snažili, nám pomáhalo lepšie vnímať prítomnosť Boha a rozjímať nad slovami, ktoré sme dostali z príhovorov P. Ondreja. Ticho je pre DC nevyhnutné! Pre mňa je ticho rozhovor: ja a BOH. Práve v tichu dostávam veľa odpovedi na moje otázky. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave týchto nádherných dní. Veľká vďaka patrí hlavne P. Bohu a P. Márii, že všetko tak úžasné pre mňa – nás pripravili a zariadili. Alenka

.
Chceme sa  Vám  poďakovať aj so sestrou Zuzkou za veľmi príjemný pobyt, kde sme nabrali  novú duchovnú silu . Za to všetko Vám ďakujeme. Vierka

.
Pozdravujem vás, program aj téma boli presne pre mňa, vyhovovali mi. Prostredie parádne, je možno vybehnúť do ticha aj na prechádzku.  V tichu som cítila taký pokoj, ticho od sveta… Modlime sa navzájom za seba, a to dáva veľkú silu, taký pocit istoty. Požehnané dni a veľa radosti prajem. Jana

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Vdační účastíci – členovia ZZM