Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Chceme sa poďakovať za Vašu spoluúčasť, spoluprácu, štedrosť a ochotu zapojiť sa do výroby a predaja srdiečok v zbierke vincetínskej rodiny BOJ PROTI HLADU vo Vašich farnostiach! Nech je dobrotivý a milosrdný Nebeský Otec Vašou odmenou za dobré skutky a pomoc chudobným.
Zbierka BPH 2018 sa ukončila vo februári 2019 a vyzbierala sa suma 238 530,92€
.
Podľa potreby sa zbierka prerozdelila do týchto krajín: 
Albánsko: 23 000 €, Haiti: 79 000 €, Honduras: 69 000 €, Rusko a Ukrajina: 69 000 €,
Bukovina AIC: 5000 €, Misevi: 2446,08 €
.
.
Ďakovný list sestier z Haiti, na linku je video o službe sestier v Rusku, si môžete pozrieť TU!
.
Video o službe v Rusku je na tomto linku, môžete si pozrieť – link je: https://youtu.be/mB5dUIj-7Vc
..
.