Stretnutie v Šenkviciach

Dňa 12. mája 2019 sme sa podvečer o 16:30 hodine vo farskom kostole v Šenkviciach stretli s veriacimi, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich domácnosti už 8 rokov. Cez prezentáciu sme porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Povzbudili sme sa navzájom k väčšej dôvere a láske k Panne Márii a podelili sa aj o viaceré svedectvá, o prítomnosti Panny Márie v našich životoch. Nech je Božia pomoc, na príhovor Panny Márie, neustále prítomná vo všetkých rodinách!

.
vďačné sestry vincentky