Stretnutie vo farnosti Horná Poruba a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu na slávnosť Najsvätejšej Trojice 16. júna 2019 naša púť s Pannou Máriou mala cieľ vo farnosti Horná Poruba na Považí. Na podnet rodín, ktoré mali skúsenosť zo susedných farností, ako Panna Mária putuje po rodinách,   sme dostali pozvanie do tejto farnosti  od pána farára Stanislava Capiaka. Farský kostol sv. Kataríny je v rekonštrukcii, preto sa sv. omše slúžia v sále kultúrneho domu. Zúčastnili sme sa na dvoch sv. omšiach, kde sme mali priestor povedať v skratke o Zázračnej medaile a o apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie.

.
Popoludní o 14.00 hod. bolo spoločné stretnutie všetkých, ktorí prejavili záujem a prišli sa povzbudiť v láske a v dôvere k našej Nebeskej Mame prostredníctvom prezentácie a svedectiev. Tešíme sa, že rodiny a mnohí veriaci prejavili záujem a tešia sa, že Panna Mária bude navštevovať ich domácnosti, aby sa učili spoločne modliť a tak si vyprosovali Božie požehnanie a potrebné milosti pre každodenný život.. Ďakujeme pánu farárovi a aj farníkom za štedrosť a srdečné prijatie. Nech je Panna Mária a Jej orodovanie odmenou za všetko!

.
V stredu 3. júla 2019 na sviatok sv. apoštola Tomáša bola vo farnosti Horná Poruba požehnaná P. Ondrejom Skočíkom CM kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá začala putovať vo vytvorenej skupine rodín i osamelých. Každá domácnosť má Pannu Máriu na týždeň a spolu s ňou sa modlí a vyprosuje si Božie požehnanie a potrebné milosti pre svoju rodinu.

vďačné sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)