Stretnutie vo farnosti Huncovce a Žakovce

V nedeľu 17. februára 2019 sa nám dostalo milé prijatie vo farnosti Huncovce. Je to dedinka  v krásnom prostredí pod Tatrami, s majestátnym Lomnickým štítom, ktorý nám bol „na dosah ruky“. Silueta zasnežených Tatier sa nám ukazovala aj v nočných hodinách. Bol to pre nás zážitok ich vidieť!  Na začiatku pôstneho obdobia budú vo farnosti misie, ktoré budú dávať naši pátri Vincetíni. Preto sme ju navštívili aj my, sestry, aby sme porozprávali o Panne Márii Zázračnej medaily, o apoštoláte Jej putovania v rodinách – teda o Združení Zázračnej medaily. Zúčastnili sme sa sv. omší a po obede o 13:30 hod. bolo stretnutie v kostole, kde sme mali prezentáciu s katechézou a svedectvami. Potešilo nás, že farníci prejavili záujem a prišli v hojnom počte. Ďakujeme za srdečnú atmosféru, za prijatie a pohostenie u pani kostolníčky a za všetkých veriacich z Huncoviec. Nech Panna Mária Zázračnej medaily, ktorá sľúbila potrebné milosti, pre všetkých, čo ju budú s dôverou prosiť, koná svoje dielo v rodinách, ktoré ju s láskou a dôverou príjmu! Nech obohacuje potrebnými milosťami pána farára PhDr. Jána Pramuka PhD. a celú jeho farnosť!

.
Následne o 16:00 hod. sme mali stretnutie v kostole vo farnosti Žakovce, kde Panna Mária putuje od roku 2011. Vtedy tu boli misie s našimi pátrami. Stretnutie s členmi ZZM, ktorí prijímajú Pannu Máriu do svojich domácností, sa nieslo vo veľmi srdečnej atmosfére. Mali sme tiež prezentáciu s katechézou a svedectvami pre povzbudenie v láske a v dôvere k Panne Márii. Prišiel aj spevokol, ktorý stretnutie spestril krásnym spevom. Keďže sa prihlasovali noví členovia, bolo potrebné pridať druhú kaplnku, ktorú hneď požehnal duchovný otec a odovzdal ju prítomnej rodinke. Po stretnutí sme mali možnosť nazrieť do Inštitútu Krista Veľkňaza, kde sme sa stretli aj dôstojným pánom Mariánom Kuffom. Ukázali nám aj niektoré priestory. Žasli sme nad novým kostolíkom, ktorý je na nádvorí areálu. Nech Nepoškvrnená Panna Mária vyprosuje potrebné milostí pre všetkých obyvateľov Žakoviec.

.
“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

Vďačné sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)