Slávenie PMZM 190. výročie vo farnostiach ZZM

V roku 1830 pripadla sobota pred prvou adventnou nedeľou na dátum 27. november. Tento deň sa už navždy bude spájať s darom, ktorý nám nebeská Matka odovzdala prostredníctvom jednoduchej novicky v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, na ulici rue du Bac v Paríži. O pol šiestej večer, počas večerného rozjímania, počuje sestra Katarína Labouré akoby jemný šuchot hodvábnych šiat. Panna Mária je opäť pri nej a má pre ňu poslanie. Zjavuje sa jej v podobe, v akej ju dnes vidíme na Zázračnej medaile a žiada ju: „Daj zhotoviť medailu podľa tohto vzoru.“ Vďaka láske Panny Márie k nám a vďaka odhodlanosti sestry Kataríny my dnes slávime 190. výročie daru a zjavenia tejto medaily.

Prípravy na náš veľký sviatok začali už 1. novembra, keď sme na stránke ZZM a facebookovom profile ZZM začali zverejňovať denné úvahy zo života sv. Kataríny. Spolu s ňou sme spomínali na to, ako prežívala zjavenia, aké prekážky zdolávala pri plnení úloh, ktoré jej Panna Mária zverila, ale aj na jej každodenné malé aj veľké kríže, ktoré zažívala vo svojom živote služobnice chudobných. Mnohé z jej postojov a reakcií sú pre nás návodom a poučením, ako máme vo svojom živote reagovať na náročné situácie, do ktorých sme postavení.

Od stredy 18.11. sa príprava na slávenie zintenzívnila – začali sme novénu k Panne Márii Zázračnej medaily. Denne sme sa v nej spájali spolu s ďalšími vetvami Vincentskej rodiny – so sestričkami vincentkami, s pátrami z Misijnej spoločnosti, s mladými zo Združenia mariánskej mládeže, či so sestričkami satmárkami. Do novény sa zapojilo veľa jednotlivcov zo ZZM, ale aj veľa skupiniek Podomovej návštevy PMZM z mnohých farností. V jednom z dní novény sme sa zamýšľali aj nad úlohou Panny Márie v mimoriadnej ochrane Európskej únie. Nechajme hovoriť tvorcu vlajky EÚ:  „Nechal som sa inšpirovať Bohom a vytvoril som koncept zástavy s modrým podkladom, na ktorom sa vynímalo 12 hviezd Zázračnej medaily z ulice du Bac.“ Zástava EÚ bola šiestimi zakladajúcimi krajinami schválená 8. decembra 1955, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Panna Mária – Kráľovná Francúzska sa stala Kráľovnou Európy.

V piatok 27. novembra od skorého ráno, od západu až po východ, z juhu na sever, križovali Slovensko modlitby, blahoželania, telefonáty, správy. Všetci naprieč našou krajinou sme žili týmto sviatkom a spojili sme sa v slávení. Aj napriek obmedzeniam, ktoré v týchto dňoch zažívame, bolo naše spojenie intenzívne a skutočné. Spoločne sme uvili Panne Márii duchovnú kyticu zloženú z modlitieb svätého ruženca, litánií, novén a svätých omší ku cti Panne Márii. V Dolnom Kubíne v predvečer sviatku v adorácii ďakovali za tento vzácny dar, vo farnosti Špačince bola pri slávnostnej svätej omši požehnaná nová kaplnka Podomovej návštevy, v zariadení pre seniorov v Šali premietli klientom film o Kataríne Labouré a deň naplnili modlitbami pri kaplnke Podomovej návštevy. V Košiciach v komunite dcér kresťanskej lásky celebroval slávnostnú svätú omšu vdp. Roman Haško, ktorý v homílii sestričkám rozprával o projekte s názvom Koľko lásky sa zmestí do škatúľ od topánok? V ňom neznámi ľudia obdarúvajú seniorov rôznymi maličkosťami, ktoré vkladajú do škatúľ od topánok. Je nádherné sledovať, akú radosť dokáže takýto darček vyvolať. Aj naša služba má byť podľa neho službou a darom pre druhých. Máme im prinášať Krista skrze našu službu, náš úsmev, ale môžeme ich obdarovať aj Zázračnou medailou. A tak sa tiež môžeme pýtať: Koľko milostí sa zmestí do malej medaily Panny Márie?

V Bratislave v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v Kostole svätého Vincenta slávili pátri vincentini spolu so sestričkami vincentkami, mládežou zo ZMM a veriacimi slávnostnú svätú omšu. Hlavný celebrant – národný direktor ZZM a ZMM páter Ondrej Skočík – vo svojej homílii vyzdvihol úlohu Zázračnej medaily ako ochrany pred temným svetom a pred zlom, ktoré chce našu záhubu. Za touto medailou môžeme cítiť nebo, nebo, ktoré chce našu spásu. Medaila nám predstavuje Pannu Máriu ako prostredníčku milostí.

V Banskej Bystrici slávili rannú svätú omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského. Cez prenos rádia Lumen sa nám prihovoril vincentín páter Pavol Noga. Slová Sv. písma  – Preto vám Pán sám dá znamenie – aplikoval na samotnú medailu. Ona je znamením, ktoré nám dáva Boh. Boh skrze našu nebeskú Matku. Prísľub, že skrze jej orodovanie nás uchráni pred zlom.

Vyvrcholením slávenia bola slávnostná svätá omša z Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily z provinciálneho domu dcér kresťanskej lásky v Nitre, prenášaná ku nám všetkým prostredníctvom vysielania rádia Lumen. Hlavný celebrant páter Tomáš Brezáni – provinciál Misijnej spoločnosti – nám v homílii priblížil históriu a okolnosti vzniku Zázračnej medaily. Zvlášť v nás zarezonovali jeho záverečné slová: Ak prijímam medailu do svojho života, uznávam Boží zásah do mojich osobných dejín života. Panna Mária nám aj dnes pomáha, aby sme sa nestratili v hluku tohto sveta. Nosiť túto medailu je nielen veľká výsada – ale aj veľké svedectvo. A tak si vždy pri pohľade na medailu oživme vieru, ktorú sme dostali.

Panna Mária Zázračnej medaily, nech sa skrze medailu rozširuje nielen úcta k Tebe, ale aj náš duchovný život. Ty si sa zjavila sv. Kataríne Labouré ako sprostredkovateľka milosti. Vypočuj teda naše vrúcne prosby. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Pozdvihni, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich teple a svetle naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve.

Silvia Lehutová, AČ ZZM, farnosť Špačince

 

VIDEO – je na pozretie a stiahnutie v sekcii videá a na youtube.

 

zdieľajte - lajkujte :-)