Požehnanie kaplniek P. Márie v Trstenej

Vo farnosti Trstená 13. 1. 2021 požehnal dve nové kaplnky náš pán dekan Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ktorý dodal tejto prekrásnej slávnosti úctu a dôstojnosť. V jeho osobe máme v našej farnosti obrovské požehnanie. Pretvára našu farnosť na chrám, aby sme žili zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu na väčšiu Božiu slávu. Veríme, že rodiny do ktorých príde putovná kaplnka, sa budú snažiť vykonávať všetko skrze Máriu a s Máriou a Ona bude prednášať naše vďaky a prosby Ježišovi Kristovi, ktorý je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.

Hela Baránková