Požehnanie kaplniek v Novej Bani

K ôsmim kaplnkám v našej farnosti Nová Baňa pribudli 1. februára 2021, 2 nové kaplnky. Požehnal ich v pondelok poobede náš pán dekan Peter Mišík, vzácny človek pre našu farnosť, naša láska.

V 250 domácnostiach bude prítomná Panna Mária 2 krát do roka. Je to veľké požehnanie pre každú domácnosť, tešiť sa z prítomnosti Panny Márie, zasvätiť jej všetkých členov domácnosti, odovzdať jej všetky starosti, trápenia, ale aj radosti. Ona je našou najlepšou Mamičkou, ktorú nám Ježiš dal. Veľkou útechou nám je zvlášť v tejto ťažkej dobe, ktorú žijeme, keď každý máme rôzne obmedzenia a sme uzavretí v našich domoch.

Nech je za všetko zvelebený dobrotivý Boh.
Mária Firáková a Božena Budinská