Regionálne stretnutia v Košiciach a v Nitre

Pri príležitosti hlavného sviatku Združenia Zázračnej medaily Panny Márie Zázračnej medaily (27. 11.) sa uskutočnili dve stretnutia – 17. novembra v dome našich sestier na Smetanovej 6 v Košiciach a 29. novembra v Provinciálnom dome Dcér kresťanskej lásky na Oravskej 10 v Nitre.

Cieľom týchto stretnutí bolo osláviť 5. výročie existencie ZZM na Slovensku,  poďakovať sa všetkým členom združenia za doterajšiu prácu a ochotu, podeliť sa o všetko, čo sa dialo na Generálnom zhromaždení (GZ) ZZM v Ríme, podať informácie o schválených štatútoch, o formácii aktívnych členov a o plánoch do budúcnosti.

Účastníci mohli prispieť do spoločného programu svojimi otázkami, návrhmi a nápadmi, nakoľko sa združenie ešte rozvíja a formuje. Sme totiž spoločne jeho tvorcami a láska k Panne Márii je v mnohom inšpirujúca.

Košice 17.11.2014

.
Program stretnutia bol celodenný a pestrý. Začínali sme modlitbou sv. ruženca a predstavením sa. V Košiciach sa zúčastnilo 40 členov združenia z 12-tich farností východného Slovenska. V Nitre sa zúčastnilo 140 členov z 35-tich farností, ktorí prišli z Oravy, Kysúc, Považia, Záhoria, Bratislavy a z južného Slovenska. Program pokračoval príhovorom provinciálnej predstavenej sr. Damiány Pagáčovej, DKL, v ktorom predstavila vincentskú rodinu a históriu vzniku ZZM vo svete. V nasledujúcej prednáške, ktorú viedli sr. Veronika Gergelovej, DKL, a sr. Gemma Blašková, DKL, zhrnuli päť rokov pôsobenia a rozvoja združenia na Slovensku prostredníctvom prezentácie a fotografií z rôznych akcií. Zaujímavosťou je, že po piatich rokoch je „Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily“ (jeden z apoštolátov ZZM) už v 97 farnostiach, v 143 mestách a dedinách, vo 8 diecézach a Panna Mária putuje v 268 skupinách po Slovensku.

Ďalší bod programu nás zaviedol do Ríma na Generálne zhromaždenie. Ing. Štefan Strieška nás previedol celým programom tohto stretnutia prostredníctvom prezentácie a fotografií a informoval nás o dôležitých veciach, ktoré sa tam prejednávali. Spomedzi viacerých kandidátov za Európu bol Štefan Strieška zvolený za člena Generálnej rady ZZM, ktorá má sídlo v Ríme.

Po prestávke a občerstvení program pokračoval sv. omšou zo sviatku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorú celebroval P. Ondrej Skočík, CM. V homílii sa nám krásne prihovoril a povzbudil nás k dôvere a láske k Panne Márii. Poobedný program pokračoval prednáškou sr. Renáty Bezákovej, DKL, ktorá zhrnula myšlienky z prednášok na tému Prispievanie ZZM k novej evanjelizácii, ktoré odzneli na GZ. Po prednáške pokračoval blok s informáciami o plánoch do budúcnosti, s diskusiou a svedectvami. Na záver sme sa spoločne zasvätili Panne Márii. V Nitre sme mali možnosť zažiť krásnu modlitbu ruženca a hlbšie preniknúť do tajomstiev radostného ruženca vďaka mladým zo ZMM z Levíc, ktorí si pripravili dramatizovaný radostný ruženec.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich prítomnosť, ďakujeme za krásne a obohacujúce dni prežité v spoločenstve a s Pannou Máriou.

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

sestry vincentky

Nitra 29. 11. 2014