1. GZ ZZM v roku 2014

Od 3. do 10. novembra 2014 sa v Ríme konalo prvé Generálne zhromaždenie Združenia Zázračnej medaily pod vedením generálneho otca Gregory Gaya, CM. Zúčastnilo sa na ňom 98 delegátov z 31 krajín sveta zo všetkých kontinentov.

Stretnutie začalo sv. omšou, ktorú celebroval Carl Pieber, CM, generálny subdirektor pre ZZM. V homílii vyzýval k poznávaniu a žitiu štatútov, ku kreativite v láske vo farnostiach a v rodinách.

Boží jazyk je totiž jazyk aktivity. Vychádzal z evanjelia toho dňa, kde Boh pozýval na svadobnú hostinu, ale pozvaní mali mnoho výhovoriek a pozvanie neprijali. V evanjeliu zaznelo veľa výziev k aktivite – choďte, naplňte môj dom, priveďte každého, koho stretnete… Aj Panna Mária pri zjavení na Rue du Bac mala podobné požiadavky na aktivitu – prichádzajte k tomuto oltáru, daj raziť medailu, noste medailu, modlite sa povzdych na medaile. Carl Pieber zdôrazňoval práve to, že i dnes máme hľadať spôsoby ako byť aktívnymi a vynaliezavými.

Každý deň bol nabitý programom. Prednášky na témy: štatúty, ZZM vo svete, história a dnešok, rôzne formy apoštolátu ZZM, prispievane ZZM k novej evanjelizácii, nové spôsoby šírenia úcty k Panne Márii Zázračnej medaily, synoda o rodine a čo z nej vyplýva pre ZZM. Po každej prednáške nasledovala práca v skupinách, kde účastníci diskutovali o konkrétnych úlohách ZZM v danej oblasti. Súčasťou programu bola aj generálna audiencia so Sv. Otcom Františkom, púť do kostola sv. Andreja, kde sa zázračne obrátil Žid Alfonso Ratisbone skrze Zázračnú medailu. Na záver delegáti zvolili troch laických členov generálnej rady a odsúhlasili plán na obdobie do ďalšieho generálneho zhromaždenia.

Zástupcami za Slovensko boli sr. Renáta Bezáková, DKL a Ing. Štefan Strieška. Sr. Renáta predniesla príspevok s obrazovou prezentáciu o tom, ako sa rozvíja Združenie s jeho apoštolátom „Podomovej návštevy Panny Márie“ na Slovensku. Veľkým a radostným prekvapením bolo, že do generálnej rady bol zvolený náš delegát Ing. Štefan Strieška.

Ďakujeme Panne Márii za jej ochranu a pomoc. Vidíme a cítime, že ZZM na Slovensku je jej dielo!