Požehnanie vo Vrbove v rómskej komunite

Milé sestričky, srdečne sa Vám chceme poďakovať, že sme cez Vás a nášho drahého duchovného otca Ondreja, mohli dostať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, veľmi sme sa my Rómovia potešili, že sa môžeme aj my modliť pri nej. Ešte raz Pán Boh zaplať, nech Vám to všetko odmení Pán a Panna Mária.
Za nás Rómov v našej farnosti ďakuje a v modlitbách ostáva kostolníčka Janka Mirgová v Kaplnke sv. Rodiny.