Duchovná obnova pre členov ZZM na Kysuciach

V sobotu 7. augusta sa uskutočnila duchovná obnova pre členov ZZM v Oščadnici s P. Jozefom Nogom CM. Začala sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie modlitbou ruženca so zamysleniami, nasledovala prednáška na tému Modlitba, adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Duchovný program v kostole bol ukončený slávením sv. omše.

Po chutnom obede pokračovala duchovná obnova v kinosále prednáškou na tému Radosť a prezentáciou so sprievodným slovom P. Jozefa o misii na Hondurase, kde pôsobil 5,5 roka. Jeho myšlienky určite každého zasiahli svojou hĺbkou a zrozumiteľnosťou, jeho radosť a pokoj prešiel na mnohých účastníkov obnovy.

.
Potom sme pokračovali stretnutím vedúcich Podomovej návštevy Panny Márie z farností Kysuce a okolia. Prostredníctvom prezentácie sme si pripomenuli históriu ZZM, vypočuli si rozprávanie aktívnej členky Silvie o činnosti ZZM, možnostiach zapojenia sa jeho členov aj do rôznych charitatívnych aktivít. V závere sa vedúci skupiniek PNPM navzájom podelili o svoje skúsenosti a spôsob prežívania vzácnych chvíľ s Pannou Máriou. Veľká vďaka patrí  pátrovi Jozefovi, organizátorke sr. Gemme a aktívnej členke Silvii, ktoré nás celý deň sprevádzali. Vďaka aj za všetkých, ktorí prijali pozvanie Panny Márie a pomohli vytvoriť na tejto duchovnej obnove pokojné a radostné spoločenstvo.

.
Ak by mal niekto záujem, prednášky a sv. omša je aj v archíve na facebookovej stránke ZZM.
Taktiež aj na web stránke ZZM v pozvánke na DO – TU, a aj vo videách – TU.

Panna Mária, prosíme Ťa, pomôž nám, aby sme si podľa Tvojho vzoru vypočuté slová zachovali v srdci a rozmýšľali o nich.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Anna – účastníčka duchovnej obnovy