Návšteva vo farnosti Varín

V nedeľu 8.8.2021 naša varínska farnosť mohla prvýkrát privítať putovnú kaplnku Panny Márie. Sestra Gemma, vincentka, pri sv. omšiach a potom aj na popoludňajšom stretnutí predstavila celý projekt Združenia Zázračnej medaily – podomovú návštevu Panny Márie. A najmä cez svedectvá hovorila o milostiach, ktoré má naša milá Panna Mária pripravené pre všetkých, ktorí s dôverou prosia.

.
Aj keď prvé snaženia o získanie tohto milosťami naplneného projektu do našej farnosti na rok a pol prerušila pandémia, vidíme, že záujem je stále živý. Rodiny sa zaujímajú o zapojenie a prihlasujú sa do skupiniek. Dúfame v skoré stretnutie všetkých prihlásených na slávnostnej svätej omši, keď nám páter vincentín požehná kaplnky, aby Panna Mária mohla začať púť v rodinách.

Veríme, že Panna Mária nám cez svoje ruky udelí všetky milosti, ktoré má jej Syn pripravené pre naše rodiny a cez členov týchto rodín aj pre celú farnosť. Ďakujeme aj nášmu p. dekanovi Františkovi Pekarovi za podporu celého projektu.

veriaci z farnosti Varín