Návšteva v Pucove a požehnanie kaplniek v Pribiši

V nedeľu 25.7.2021 sme spolu s pánom farárom pozvali sestry vincentky, aj do nášho farského kostola v Pucove, aby nám prišli predstaviť Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát Podomovú návštevu Panny Márie. Je to socha Nepoškvrnenej Panny, ktorá je umiestnená v kaplnke a putuje po rodinách. Sestrička nás povzbudila svedectvami a tiež nám premietla prezentáciu o sv. Kataríne Labouré a Zjavení Panny Márie, pri ktorých nám darovala Zázračnú medailu, ktorú sme tiež dostali…

.
Hneď na druhý deň, v pondelok, 26.7.2021 sme mali vo filiálnom kostole v Pribiši požehnanie kaplniek – 2 pre dedinu Pribiš a 2 pre dedinu Pucov. Prišiel nám ich posvätiť páter Jozef Noga CM, vincentín, ktorý nám s veľkou láskou povedal, koľko milostí sa nám cez Pannu Máriu každý deň dostáva. Kaplnky Panny Márie, po požehnaní a modlitbe privítania, páter odovzdal prvým rodinám. Zo sv. omše šiel každý povzbudený, naplnený a s veľkou radosťou.

.
Ďakujeme Panne Márii, sestričkám vincentkám, pánu farárovi a pátrovi Jozefovi… a naša veľká vďaka patrí nášmu nebeskému Oteckovi, ktorý sa o nás takto stará aj cez našu nebeskú Matku! Pán Boh zaplať!

Ingrid Jurigová, Pribiš