Požehnanie kaplniek PM v Malatinej

Putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily boli pátrom Vincentínom Jozefom Nogom posvätené v našej farnosti Malatiná  26.7. 2021 vo veľmi symbolický sviatok. Tento deň je sviatkom rodičov Panny Márie, svätých Joachima a Anny, ktorí veľmi túžili po dieťati a Pán Boh im dal obrovskú milosť, stali sa rodičmi Panny Márie. Aj my sme teda v tento deň prijali rovnako veľký dar – Pannu Máriu Zázračnej medaily v našej farnosti. Vypočuli sme si krásne povzbudivé slová otca Jozefa o úcte a láske k Panne Márii a zároveň aj k jej rodičom. Tešíme sa, že môžeme prijímať v našich rodinách Pannu Máriu a spoločne sa v rodinách modliť a tak si vyprosiť milosti potrebné pre nás, naše rodiny, našu farnosť, ale aj pre celý svet.

.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby Panna Mária „prišla” aj do našej farnosti prostredníctvom apoštolátu podomovej návštevy – sestre Gemme, otcovi Jozefovi, ale aj kňazovi našej farnosti Rolandovi Ferencovi.

V mene všetkých farníkov z Malatinej, Andrea Maťaťová