Návšteva Domu Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej

Sila Zázračnej medaily

V posledných rokoch sa vďaka rehoľným sestrám dcéram kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Orave rozšírila podomová návšteva kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Náš Dom Charitas sv. Františka z Assisi Trstená sa tiež zapísal do Združenia Zázračnej medaily, kde sa prostredníctvom prijatia kaplnky snažíme vytvárať modlitbové spoločenstvo v duchu kresťanskej lásky. Pre lepšie pochopenie, poznanie významu, potrebe sa správne, dobre modliť a zasvätiť svoje životy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, sme pozvali medzi nás jednu zo sestier dcér kresťanskej lásky vincentku Máriu.

Naši klienti a zamestnanci s hlbokým rešpektom a otvorenosťou srdca počúvali prezentáciu o sv. Kataríne Labouré, ktorej sa zjavila Panna Mária Zázračnej medaily.

.
Svojou osobnou odovzdanosťou, živým svedectvom, úctou, jednoduchým, milým výkladom sestrička Mária naplnila celé spoločenstvo Domu Charitas, každého v rámci svojho otvorenia sa a prijatia. Ozaj Panna Mária koná, osvecuje srdcia, ktoré sa jej otvoria, pôsobí a premieňa naše životy. Treba sa nechať viesť, len pravda nás oslobodí a pomôže dosiahnuť nebo. Cez odovzdanosť a nezištnú lásku v jednoduchosti a skrytosti môžeme robiť veľké veci, pre ktoré nás predurčil Pán. Faloš a klamstvo nás zotročujú, preto pomôžme Panne Márii konať a prijať zmenu v našich životoch, to je svedectvo dnešného dňa v našom Dome Charitas, skrze odovzdanosť a úprimné slová sestričky – dcéry kresťanskej lásky, ktorá zanechala v každom z nás hlbokú stopu svedectva úcty k Panne Márii, lásky k blížnym a opravdivej viery v Pána Boha.

15.júl 2021 sa zapíše do našich sŕdc ako deň plný milosti a sily prijať svoj kríž, ktorý je súčasťou života. Ak chceme statočne niesť svoj kríž, nesmieme sa mykať, brániť, lebo čím viac sa zdráhame, tým viac nás to bude bolieť. Vieme, uvedomujeme si, že si škodíme, preto chceme zmeniť svoje životy.

Matička naša, prosíme, pomôž nám, osloboď nás od našich nedokonalostí, slabostí. Obdar nás milosťami, čnosťami, ktoré nás oslobodia od našich ľudských závislostí, ktoré nám bránia v dosiahnutí nebeskej blaženosti.

Upútať, získať si pozornosť šedinami sfarbeného starca, nie je jednoduché, ale v milosti  a odovzdanosti do rúk Najvyššieho sa všetko stane jednoduchšie. Práve takýmto príkladom sa prezentovala v našom Dome Charitas setrička vincentka Mária, ktorá nám predstavila význam putovania kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

riaditeľka Mgr. Anna Parcová