Duchovné cvičenia ZZM v tichu

Na duchovných cvičeniach v Kňazskom seminári v Nitre od 8. do 10. júla 2021 som sa zúčastnila aj ja. Program bol nad moje očakávanie po duchovnej stránke veľmi bohatý a zaujímavý. Od rána do večera som zažívala BOŽÍ dotyk a veľký pokoj.

.
Prednášal nám exercitátor P. Branislav Dado SJ a sestrička Renáta. Prednášky zaujali veľmi moju myseľ a moje srdce. Stále musím nad tým rozmýšľať. A ešte jedna vec, ktorá bola pre mňa neopakovateľná, bola sviatosť zmierenia so špirituálom Kňazského seminára v Nitre vdp. Ľ. Gregom. Čo som si domov odniesla je, že mám žiť pre Boha, a nie pre seba. Je to silný pocit, ale aj pokoj v srdci.  Veľká vďaka rehoľným sestrám Márii a Renáte za organizovanie takýchto duchovných cvičení.

Veľké Pán Boh zaplať.
Vladka z H. Štitárov