Návšteva v dedinke Pribiš

V nedeľu 4. júla 2021 na pozvanie pána farára Petra Palindera prišli do našej filiálky Pribiš, sestričky sv. Vincenta
de Paul, aby nám predstavili podomovú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Rozprávanie sestričky Gemmy o sv. Kataríne Labouré a Zázračnej medaile sa všetkým páčilo. Svedectvá nás veľmi posilnili a utvrdili v tom, že Panna Mária je naša skutočná a pravá matka. Veľmi sa tešíme na jej podomové návštevy a na milosti, ktoré nám do našich rodín prinesie. Zvlášť v tejto ťažkej dobe, kde chýba spoločná modlitba v rodinách.

.

Ďakujeme sestričkám vincentkám za ich návštevu. Panna Mária, ukry našu farnosť pod svoj ochranný plášť.
Pán Boh zaplať!

Veľmi vďačná Ingrid Jurigová, Pribiš