Návšteva farnosti Považská Bystrica

4.júla 2021, v tento pekný letný deň, sme privítali v našej Farnosti Sv. Rodiny v Považskej Bystrici sestričky vincentky. Prišli s úsmevom na tvári a bolo na nich vidieť, že majú radosť z našej prítomnosti. Sestričky slávili s nami sv. omšu a stručne predstavili Združenie Zázračnej medaily a zjavenie Panny Márie sv. Kataríne Labouré.

Poobede sa uskutočnila prednáška formou prezentácie a svedectvá zo Združenia Zázračnej medaily, ktoré predniesli sestričky vincentky. Táto prednáška nás obohatila v duchovnom živote.

.
Ďakujeme aj nášmu duchovnému pastierovi Mgr. Dekanovi Jaroslavovi za podporu tohto diela. Pevne veríme, že podomová návšteva kaplnky Panny Márie vnesie do našich rodín a životov vieru, nádej, lásku, radosť k jej synovi Ježišovi. Len cez Pannu Máriu prídeme ku Nemu.
Sestričkám vincentkám prajeme pevné zdravie a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Farnosť Sv. Rodiny, Považská Bystrica