Návšteva farnosti Janíkovce

            V nedeľu 27. júna 2021 po „hodových“ sv. omšiach mali dve sestry vincentky zo Šindolky krátke vovedenie do putovania podomovej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v našej farnosti. Súviselo s tým opakovanie zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré, z ktorého táto iniciatíva duchovne vyrastá a prináša mimoriadne a až očividne zázračné ovocie na Jej príhovor. Preto po sr. Márii doplnila v utorok 29. júna po večernej sv. omši sr. Renáta konkrétne a aj nové svedectvá tých, ktorí Pannu Máriu prijali vo svojich rodinách, vo svojom dome, prípadne ju zaniesli ľuďom vo svojom okolí…

.
            Zatiaľ sa bude menovite i organizačne tvoriť prvá skupina tých, ktorí kaplnku Panny Márie budú prijímať aspoň niekoľkokrát počas roka. Myslíme si, že časom pribudnú ďalšie kaplnky a pridajú sa k týmto prvým hlavne mladé rodiny s deťmi. Takých z dôvodu rozrastania našej mestskej časti o nové domy totiž stále viac pribúda.