Požehnanie kaplniek vo farnosti Vrbov

Pozdravená buď Mária…

Krásnou piesňou k Panne Márii sa  náš  Kostol  sv. Serváca vo Vrbove ozýval 22. Júna 2021, keď duchovný otec našej farnosti privítal vdp. pátra Ondreja Skočíka, aby nám požehnal a odovzdal  putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

Veľmi sme sa tešili na túto krásnu slávnosť, keď prichádzali pred oltár duchovní otcovia a miništranti všetci v krásnej bielej farbe. Bolo to také  krásne a pripadalo to ako anjelský chór z neba.

Vypočuli sme si veľmi krásnu kázeň o Panne Márii, ako si ju máme ctiť a hlavne milovať, veď ona je naša orodovníčka
a sprievodkyňa do neba.

.
Máme z toho veľkú radosť, že môžeme v našich rodinách privítať Pannu Máriu a spoločne sa modliť a vyprosovať milosti pre všetky  naše rodiny a pre celý svet.

Vyprosujeme vdp. pátrovi Ondrejovi a sestričkám veľa Božích milosti a ďakujeme za všetko, nech im je sama Panna Mária odmenou.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame…

Za veriacich farnosti Vrbov kantorka Kristína Bodyová

 

zdieľajte - lajkujte :-)