Návšteva vo farnosti Malatiná

20.júna 2021 bolo v našej farnosti Malatiná predstavenie Zázračnej medaily a apoštolátu Združenia Zázračnej medaily pri sv. omšiach. Na popoludňajšom spoločnom stretnutí v kostole bola podrobnejšia prezentácia, video o Kataríne Labouré a svedectvá ľudí o udelených milostiach na príhovor Panny Márie.

Chcela by som sa poďakovať, že vďaka sestrám vincentkám dostala naša farnosť obrovskú milosť – prijímať našu nebeskú Matku v našich rodinách a tak jej osobne doma, s našimi rodinami ďakovať za všetko, čo pre nás robí a prosiť ju o milosti do našich ďalších dní.

.
Aj vďaka nim plním sľub, ktorý som Panne Márii dala a ktorý sa aj spomína v pompejskej novéne – „Budem šíriť úctu
a všetkým budem hovoriť o Tvojej dobrote voči mne.“ O podomovej návšteve Panny Márie som sa dozvedela od mojich sestier v Medzibrodí a v Bobrove, ktoré tiež prijímajú kaplnku v ich rodinách, a tak som túžila, aby sme aj my dostali takýto dar. A tak teraz ďakujem zo srdca, že sa mi moja túžba splnila.

Ďakujeme za čas, ktorý sestrička Gemma strávila v našej farnosti, za povzbudivé slová, za svedectvá, za všetky modlitby. Modlím sa, aby Panna Mária ochraňovala a odmenila túto službu sestier. Ešte raz vďaka za všetko.
Modlime sa prosím za seba navzájom.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Oroduj aj za naše rodiny a za našu malatinskú farnosť.

Andrea Maťaťová