Návšteva sestričiek vincentiek v našej farnosti Vrbov

Milujte Pannu Máriu a všetko robte preto, aby bola milovaná!

V krásny nedeľný deň 13.júna 2021 náš Kostol sv. Serváca vo Vrbove navštívili drahé sestričky vincentky, ktoré nám doniesli podomové kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

Chceme sa im zo srdca poďakovať, že nás navštívili na pozvanie nášho drahého duchovného otca vdp. Ondreja Polančika, ktorý je veľkým ctiteľom Panny Márie, a preto aj jemu zo srdca ďakujeme.

Po sv. omši nám sestričky porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré a o Združení zázračnej medaily Panny Márie. Porozprávali nám aj svedectvá, ktoré sa udiali na príhovor Panny Márie.

.
Celé toto stretnutie bolo veľmi milé, príjemné  a veríme, že prinesie požehnanie pre naše rodiny a pre celú našu farnosť.

Vďaka, Ti,  Panna Mária, že nás tak miluješ.

Vyprosujeme sestričkám veľa Božích milosti, zdravia a stálu ochranu našej nebeskej Mamky Panny Márie a ostávame spojení v modlitbách a obetách za celú našu farnosť VRBOV.

kantorka Kristína Bodyová