Požehnanie kaplniek v Chlebniciach

K dvom kaplnkám v našej farnosti Chlebnice pribudli 12. júna 2021 dve nové kaplnky. Požehnal ich duchovný otec PaedDr. Stanislav Misál počas svätej omše, ktorú sme slávili na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Kaplnke Panny Márie Fatimskej, čo dodalo tejto prekrásnej slávnosti úctu a dôstojnosť. Naši rodáci sľúbili Pánu Bohu, že postavia kaplnku, ak zachráni dedinu od vojnových pohrôm. Nech sú tieto zázraky minulosti pre nás duchovnou posilou súčasnosti.

.
Vieme, Matka, že tých, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávame Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou
pre čas i pre večnosť.

vďační veriaci