Požehnanie kaplniek v Brezovej pod Bradlom

V nedeľu 6.júna tohto roku sme v našej farnosti  privítali  P. Jozefa Garaja, ktorý spoločne s naším duchovným otcom Mariánom Libičom slávil svätú omšu.  Po príhovore a  požehnaní  podomových kaplniek v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice si  ich prvé rodiny odniesli domov, aby  táto návšteva Panny Márie prostredníctvom spoločnej  modlitby prehĺbila lásku, pokoj,  jednotu a priniesla Božie požehnanie.

.
Vyslovujeme srdečné poďakovanie za možnosť prijať vo svojich domácnostiach  kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Veríme, že naša nebeská Matka nám  vyprosí mnohé milosti, o ktoré budeme s dôverou prosiť.

S úctou a láskou vďační farníci z Brezovej pod Bradlom