Požehnanie 4. putovnej kaplnky vo farnosti Veľký Biel

Počas sv. omše na prvú júnová sobotu 5.6.2021 v našej farnosti  Veľký Biel pán farár Mgr. Gabriel Klenko posvätil
4. kaplnku Panny Márie ZZM. Táto kaplnka bude putovať v rodinách našej filiálky – Nová Dedinka.

Pán farár v modlitbe prosil, aby sa Panna Mária prihovárala za všetky duchovné a hmotné potreby, o ktoré budeme
jej prostredníctvom prosiť nebeského Otca.

.
Ako prvá rodina ju s radosťou prijala rodina Rusiňáková, ktorej  mama študuje teológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Nadobudnuté vedomosti počas štúdia a rast vo viere vďaka vyproseným milostiam prostredníctvom Panny Márie ďalej odovzdáva svojim deťom doma a aj v škole na hodinách náboženstva.

Vyprosujeme všetkým rodinám v ZZM aj vo farnosti, aby nás Panna Mária – naša Mama – učila a viedla k jej živému Synovi Ježišovi Kristovi.

S vďakou rodina Voštiarová