Návšteva vo farnosti Brezová pod Bradlom

V poslednú májovú nedeľu na sviatok Najsvätejšej Trojice navštívili našu farnosť  Brezová pod Bradlom sestričky vincentky z Nitry. Na konci sv. omší nám porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré a stručne o Združení  Zázračnej medaily.

.
Poobede sme mali stretnutie, kde nám podrobne porozprávali o zjavení a následne   vysvetlili poslanie Združenia. Veľmi sa tešíme z daru kaplnky Panny Márie, ktorá nám bude slúžiť v našej farnosti k podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily. Celé toto stretnutie bolo veľmi milé.  Prajeme sestričkám veľa Božích milostí a ďakujeme Pánu Bohu za Vašu službu.

 Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. 

S láskou Zuzana Káčerová