Požehnanie kaplniek vo farnosti Veľký Biel

Počas tohtoročnej Turíčnej nedele 23.5.2021 Pán obdaroval našu farnosť návštevou pátra Jozefa Garaja CM, ktorý počas sv. omše o 9.00 uviedol do života našej farnosti ZZM – Podomovú návštevu Panny Márie.

Slávnosť Turíc s požehnaním kaplniek pátrom Garajom CM bola plná milostí. Veď Ducha Svätého sme očakávali spolu
s Kráľovnou apoštolov, našou milujúcou Mamou. Pán zapálil srdcia našich farníkov cez príhovor pátra Garaja. Ďakujeme mu za povzbudenie, že nebeský Otec nás miluje aj napriek našim omylom a zanedbaniam vo výchove našich detí pri odovzdávaní viery. Neodsudzuje nás, ale pozýva nás odovzdať mu všetko cez Máriu s prosbou, aby On všetko uzdravil a napravil.

.
Už dnes nám nestačia 3 kaplnky. Prihlásili sa ďalšie rodiny, ktoré túžia zdieľať svoje životy v dôvernom rozhovore
s našou Mamou Máriou, tak ako to robila sv. Katarína Labouré.

vďační farníci z Veľkého Bielu s filiálkou Nová Dedinka