Požehnanie vo farnosti Lietava

Nedeľa 16. októbra 2022 sa stala dôležitým dňom našej farnosti. Po prezentácii a oboznámení sa so ZZM a s podomovou návštevou Panny Márie, ktoré bolo pred mesiacom v septembri, sme mali možnosť prihlásiť a zapísať sa do zoznamu, z ktorého sa vytvorili skupinky rodín, ku ktorým bude prichádzať putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Našu farnosť tvorí 8 dedín: Lietava, Lietavská Závadka, Podhorie, Lietavská Svinná, Babkov, Hôrky, Bitarová a Brezany. Pripravilo sa 5 skupín, ktoré majú záujem zasvätiť sa Panne Márii a pravidelne prijímať putovnú kaplnku. Záujem stať sa členom mali jednotlivci, aj celé rodiny.

.

Práve v túto nedeľu ráno pri sv. omši o 8,00 hodine bola slávnosť požehnania a odovzdania kaplniek do prvých rodín. Sv. omšu slávil páter Jozef Noga, kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Pán farár ho srdečne privítal, počas sv. omše sa nám prihovoril v homílii o sile vytrvalej modlitby a dôvere a úcte k Panne Márii, zvlášť, keď ju budeme prijímať v našich domácnostiach. Pred záverečným slávnostným požehnaním páter posvätil kaplnky Panny Márie a po Modlitbe prijatia ich odovzdal prvým rodinám, aby tam začala vykonávať svoju dôležitú misiu. Bezprostredne po odovzdaní začal zbor spievať pieseň „Zdravas Mária, milosti si plná, Pán s Tebou prebýva. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, matka Božia….“ Nebolo to pripravené, bolo to spontánne rozhodnutie vedúcej zboru, ktoré v tom momente znelo ako Hymna pre Máriu. Hlavou mi preblyslo, že aj takýmto gestom si Pán v tom momente potvrdil dôležitosť úlohy Matky v našich životoch. Pripomenula som si pri tom slová „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia…“.

.

Celá svätá omša mala slávnostný ráz. Do jej prípravy sa zapojilo viacero farníkov. Od prípravy výzdoby, nácviku zboru, prípravy skupiniek cez koordinátorov… Celé to bolo aj pod záštitou nášho pána farára, ktorý nám bol vo všetkom nápomocný. Ďakujem všetkým za spoluúčasť.

Tejto slávnosti sa zúčastnila aj sr. Gemma, ktorá potom išla predstaviť tento apoštolát na sv. omše aj do ďalších filiálok Bitarová a Brezany, kde sa následne vytvorila šiesta skupina rodín očakávajúcich návštevu Panny Márie – rozdávateľky mnohých milostí. Ďakujeme!!! Bola to pre nás naozaj slávnosť. Som vďačná, že toľko ľudí v našej farnosti sa túži zasvätiť Panne Márii a prijímajú ju ako svoju Mamu. Nech je v tom celom Pán oslávený! Pán Boh zaplať za celú Vašu službu.

Martina Masná, koordinátorka ZZM

.