Požehnanie v Starej Bystrici

16. október 2022 bol a zostane pre nás významným a pamätným dňom. V túto nádhernú októbrovú nedeľu sme prežívali veľkú radosť zo založenia Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti. Zavítal k nám páter Jozef Noga, CM (vincentín), ktorý nám počas slávnostnej svätej omše požehnal štyri kaplnky Panny Márie. Po Modlitbe prijatia ich odovzdal prvým rodinám, ktoré ju s láskou a úprimnou radosťou prijali.

.

Od tohoto dňa putujú kaplnky v týždňových intervaloch v rodinách našej farnosti, rozdelených do 4 skupín v rámci Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, do ktorej sa prihlásilo doteraz 80 rodín. Tri skupiny v Starej Bystrici a jedna v Klubine.

Máme nádej, že táto iniciatíva prinesie hojnosť Božích milostí a požehnania zúčastneným rodinám i celej farnosti. Výročie založenia ZZM v našej farnosti si budeme pripomínať každoročne 16. októbra.

Uvedomujeme si, aký je dôležitý dobrý otec rodiny. V našej farnosti všetky kaplnky Panny Márie preberali otcovia rodín. Ako ten silný, lebo kaplnka nie je úplne ľahká, ale silný aj v tom, že preberaním kaplnky akoby preberal zodpovednosť za svoju rodinu. Nebolo to dohodnuté, tí otcovia to urobili automaticky, sami od seba, a je v tom veľká symbolika aj výzva.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

vďační farníci zo Starej Bystrice

.