Návšteva farnosti Handlová

9.10.2022 sme s túžbou a radosťou privítali na pôde nášho Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej sestru Máriu Gostíkovú zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre.

.

Po prvej sv. omši, aj po druhej sv. omši sa nám sestra úžasnými pútavými slovami prihovorila skrze Sv. Ducha, aby nám priblížila posolstvo Panny Márie Zázračnej medaily, modlitby, hlavný apoštolát – podomovú návštevu Panny Márie. Tiež nás povzbudila, ako šíriť medailu medzi ľuďmi a úctu k Panne Márii.

Veľmi ďakujeme Pánu Bohu za túto návštevu kvalifikovanej sestry u nás, ABY SME BOHA SPOLU S NEPOŠKVRNENOU MATKOU V NEBI NAVEKY CHVÁLILI A VELEBILI.

Irenka, Handlová