Návšteva vo farnosti Lednica

So Zázračnou medailou som sa stretla už dávnejšie v Horovciach, kde som vyrastala vo farnosti Pruské. Do nášho kostola na Hôrkach v Horovciach prišla rehoľná sestra vincentka a rozprávala o Zázračnej medaile a Podomovej návšteve Panny Márie. Potom neskôr boli vo farnosti požehnané aj kaplnky Panny Márie, kde som sa samozrejme zapísala, aby sme kaplnku Panny Márie mohli privítať i v našom dome. V tom čase som bývala i s manželom v rodičovskom dome. Keďže sme sa potom presťahovali do inej farnosti, kaplnku sme už nemali, čo mi veľmi chýbalo. Preto som rozmýšľala, ako dostať tento apoštolát aj do mojej novej farnosti. Zúčastnila som sa po Veľkej noci na duchovnej obnove Združenia Zázračnej medaily v Pruskom, kde nás sestra Gemma nasmerovala, ako by sme mohli postupovať a získať kaplnku Panny Márie pre našu farnosť Lednica.

.

A tak prišiel nádherný deň 2. októbra 2022 a sestra Gemma zavítala aj s kaplnkami i do našej farnosti, kde pekne a pútavo porozprávala o Zázračnej medaile a kaplnke Panny Márie ako apoštoláte Združenia Zázračnej medaily. Stretnutia boli dve, ráno o 8,00 hod. v Lednici hneď po sv. omši a v Kvašove tiež po sv. omši 9,30 hod. Rozprávala aj niektoré svedectvá, že mi až slzy vybehli. Veľké Pán Boh zaplať!!!

Mám veľkú radosť, že je záujem o kaplnku Panny Márie a že sa rodiny, aj osamelí, postupne prihlasujú. Tešíme sa na Pannu Máriu, ktorá prichádza ako rozdávateľka mnohých milostí a darov, túžime sa Jej denne zasväcovať a patriť Jej, aby nás priťahovala bližšie k Ježišovi.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Lenka Karasová, koordinátorka Kvašov

.