DC ZZM v Prešove

Drahí priatelia ZZM!
Panna Mária má pre nás nespočetné množstvo darov, len si pre ne treba prísť. Presvedčili sme sa o tom teraz na duchovných cvičeniach, ktoré boli 30. 9. – 2.10. 2022 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.

Bolo nás okolo 50 členov a sympatizantov ZZM. Spomeniem aspoň Nižnú a Vyšnú Šebastovú, Petrovany, Záborské, Jarovnice atď. Bol to nádherný čas plný milosti. Tieto duchovné cvičenia nám prenikli nielen do mysle, ale aj do srdca.

.

Zo strany našej sestry Márie Gostíkovej tam bolo veľa lásky, povzbudenia a podpory. Duchovné cvičenia viedol exercitátor dôstojný pán Milan Grossmann z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta. Je to novodobý misionár lásky. Mohli by sme ho pomenovať druhý svätý Vincent, ktorého bieda tohto sveta 21. storočia je vecou aj jeho srdca. Pokorný kňaz a jeho dobrota nepozná hranice. Otvoril naše srdcia ako kalich, bral ich do svojich rúk, požehnával, lámal a dával. Boh v týchto jeho prednáškach prichádzal k nám a ponúkal sa nám celý. Je len na nás, ako sa rozhodneme, čím chceme nasýtiť svoje srdce.

Zažili sme aj celonočnú adoráciu, kedy sa Boží pohľad v tichu stretáva s pohľadom človeka. Ježiš oslovuje pohľadom a človek cíti, že tento pohľad nás nenecháva ľahostajnými.

Nechýbala ani modlitba sv. ruženca a Ruženec k Božej prozreteľnosti. Na záver duchovných cvičení nám náš exercitátor, dôstojný P. Milan Grossmann predstavil projekt Plášť sv. Vincenta. Ide o službu, ktorá je súčasťou iniciatívy pre podporu rozvoja paliatívnej starostlivosti.

Z celého srdca ďakujeme sestre Márii Gostíkovej, ako aj dôstojnému p. Milanovi Grossmannovi za úžasné duchovné cvičenie, ktoré nám pripravili. V modlitbách budeme na Vás myslieť a žehnať Vás.

S láskou vás objíma
Mária Hatoková, účastníčka duchovných cvičení