Návšteva farnosti Trenčianske Teplice

25. septembra, keď naše spoločenstvo Modlitby matiek prežívalo záver modlitbového trojdnia – deň chvál nášho Pána, prišla do nášho Kostola sv. Štefana, uhorského kráľa, v Trenčianskych Tepliciach, sestrička Mária Gostíková s Pannou Máriou, Božou Matkou, ktorá, ako povedala sestrička Mária, nám môže byť nielen mamou, ale aj sestrou, priateľkou, podľa toho, čo naše srdce práve potrebuje.

.

Počas svätej omše sme sa dozvedeli najdôležitejšie informácie o zjaveniach Panny Márie svätej Kataríne Labouré, o združení ZZM a podomovej návšteve Panny Márie, Zázračnej medaily. Keďže sú Trenčianske Teplice kúpeľným mestom a svätých omší sa zúčastňujú veriaci z celého Slovenska, bolo to cítiť aj po prezentácii pri osobných rozhovoroch so sestričkou po svätej omši.

Mária

.