Požehnanie v Šišove

V 3. pôstnu nedeľu k nám do farského Kostola povýšenia sv. Kríža v Šišove zavítal na sv. omšu P. Jozef Noga z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta, aby požehnal naše podomové kaplnky. Sv. omša je pre nás vždy slávnosťou, no dnes to malo ešte o niečo slávnostnejší charakter. Vzácny hosť, pútavá kázeň a rozdávanie dekrétov, naše nadšenie násobilo.

.

Dnešným dátumom 3.marca sme sa stali oficiálne členmi Združenia Zázračnej medaily a začali u nás kaplnky svoje putovanie po rodinách. Po slávnostnom, požehnaní si už prvé rodiny z láskou prevzali kaplnku z rúk P.Jozefa Nogu.

Dúfam , že nesklameme dôveru, ktorá nám bola vložená.
Lucia Danišová

.