Návšteva farnosti Šišov

V nedeľu k nám do kaplnky v Chudej Lehote na sv. omšu prišiel vzácny hosť a priniesol nám ešte vzácnejší dar. Prišla k nám sestrička Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, tešili sme sa na sestru Máriu už dlho. Veď bolo aj načo. Po svätej omši nám s radosťou a nadšením rozprávala o sv. Kataríne Labouré a o zázračnej medaile aj o putovnej kaplnke. Osobne som s ňou absolvovala návštevu ďalšej filiálky Norovce aj farského kostola v Šišove a musím povedať, že napriek zime určite aj únave neuberala zo svojej radosti, práve naopak. Zaznelo niekoľko povzbudení, aby sme sa nebalí prijať Matku Božiu domov. Čo i naďalej rezonuje a prináša svoje ovocie, keďže sa prihlásili do spoločenstva aj ďalší po jej odchode.

.

Očakávania sú veľké, k  tomu nás setra aj povzbudzovala, už teraz sa pripravujeme a srdcom očakávame Pannu Máriu u nás aj doma. Tešíme sa, ako spolu strávime plnohodnotný čas v jej materskom naručí a dúfame, ako povedala naša pani kostolníčka Helenka, aj toto spoločenstvo nám pomôže, aby sme sa mali navzájom v obci radi.

Na záver už len dodám, že naše farské aj osobné stretnutie so sestrou Máriou bolo vrúcne, plné lásky a radosti. 

Lucia Danišová 

.

zdieľajte - lajkujte :-)