ZZM vo farnosti Kalinka

Počas dovolenky sestričky Márie sme sa spoločne vybrali v pondelok 4.marca 2024 na sv. omšu do Kalinky  a to aj s úmyslom, že ak pán farár dovolí, tak to spojíme s krátkou prednáškou a svedectvom sestričky Marie  o Panne Márii  Zázračnej medaily.

Aj na príhovor Panny Márie to kňaz dovolil a ako sám priznal, že práve v ten deň tam bolo až priveľa ľudí ako zvyčajne…veru nie náhodou…
A tak sa misia podarila  a už sa len čakalo, kedy dá kňaz dovolenie a začnú putovať kaplnky vo farnosti.

.

Po dlhom a náročnom čase, plnom modlitieb, kňaz súhlasil, aby kaplnka Panny Márie ZM 17. marca začala putovať v jeho farnosti. Na jeho podnet budú členovia ZZM vo farnosti Kalinka prijímať a odovzdávať kaplnku v kostole, čo je veľká milosť, tak povediac  nezíde z očí a nezíde z mysle.

Pred ukončením sv. omše si kňaz vylial svoje srdce o Panne Mári v krátkej prednáške,  ktorá sa hlboko dotkla farníkov.
Na záver dal kňazské požehnanie  pre všetkých, ktorí  budú prijímať kaplnku ZM do rodín. Nech je za všetko zvelebený dobrotivý Pán Boh i Panna Mária.

Andrea Kmini

.