Požehnanie v Leviciach-Rybníky

V nedeľu 10.3.2024 sme v Leviciach privítali vzácneho hosťa Lazaristu – pátra Kolju.
Jeho prvé kroky smerovali do malej levickej filiálky v Mýtnych Ludanoch. Už od začiatku bolo úžasné sledovať príchod Panny Márie – do tejto malej obce. Panna Mária si vyvolila  navštíviť nič netušiacich veriacich. Boli prekvapení, keď ku nim zavítala sestrička Mária s kaplnkou, ale zároveň počúvali s otvoreným srdcom a stretli sme sa tam s veľkou srdečnosťou.

V nedeľu privítali ďalšieho vzácneho hosťa – pátra Kolju, ktorý mal pre nás aj duchovnú obnovu. Dostali sme veľa otcovských rád. Pochopili sme, aké dôležité je priznať si svoju chybu – závislosť – hriech. Ako to môže mať celoživotný – dokonca aj generačný dopad. Úprimné srdce a pokora pred Pánom Bohom najmä v spovednici – uzdravuje dušu. A keď je ľahšie duši – bude ľahšie aj telu. Pripomenul nám aj to, že Pán Boh nám dáva slobodnú vôľu a aké dôležité je naše „Fiat“.

Samozrejme, okrem iného povzbudzoval veriacich nebáť sa prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily do svojich rodín. Spomenul, koľkých milostí – ba až zázrakov sa nám aj našim drahým dostáva prostredníctvom tejto vzácnej návštevy. S láskou požehnal a odovzdal kaplnku a po rozhovoroch s veriacimi sa presunul do Levíc.

.

Navštívil Kostol Ducha Svätého v časti Levice – Rybníky, kde jeho vzácne slová mohol počuť úplne plný kostol veriacich. Taktiež požehnal a odovzdal tri kaplnky. Dve budú putovať po rodinách a jedna do Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ktorú prevzali tri pani učiteľky  (za materskú školu – základnú školu –  aj gymnázium). Kaplnky sa nezmestili na pôvodne plánovaný stolík, a tak boli umiestnené na hodvábe pod krížom.

Panna Mária nám v tomto Pôstnom období pripomenula, ako stála pod krížom svojho Syna. Páter Kolja nám spolu s Pannou Máriou priniesol NÁDEJ a s nádejou vždy prichádza dôvod na radosť, a tak sa naplnil aj úmysel Štvrtej pôstnej nedele – nedele RADOSTI. Svätá omša bola slávnostná, sprevádzaná krásnou hudbou, aj spevmi levického mládežníckeho zboru.

Celá sv. omša bola akási iná – pretkaná láskou Kráľovnej nebies aj láskou našich sŕdc.
Ďakujeme z celého srdca za všetko sestričke Márii aj pátrovi Koljovi za sprostredkovanie takej vzácnej návštevy ako je Panna Mária. Takéto sprostredkovanie sa nedá ničím oceniť.

A z celého srdca ďakujeme Pánu Bohu, že lúče milostí Panny Márie – mohli zasvietiť aj na naše Levice.
Zuzka Lieskovská

.