Návšteva farnosti Levice – Rybníky

Z celého srdca sa chceme poďakovať sestričke Márii .. aj sestričke Agneške.. že zavítali aj ku nám do Levíc – do Farnosti Ducha Svätého na Rybníkoch s prevzácnou návštevou s putovnou kaplnkou Panny Márie Zázračnej medaily. S láskou a nadšením nám sestrička Mária priblížila veľkú milosť.. že sama Panna Mária môže navštíviť naše domácnosti a týždeň pobudnúť v našich príbytkoch.

.

Sestričky nám cez Pannu Máriu priniesli nielen lásku Panny Márie, ale aj veľkú nádej pri pomoci s našimi všakovakými ťažkosťami. A taktiež uvedomenie si, ako veľmi Panne Márii na jej deťoch záleží. Tiež ďakujeme sestričkám že navštívili aj filiálku v prekrásnom historickom kostolíku Mýtne Ludany, kde sme stretli veľa milých ľudí, ktorí majú otvorené srdiečka pre lásku Panny Márie. Panna Mária na všetkých troch svätých omšiach s láskou poukázala že je Kráľovná ľudských sŕdc, v ktorých pri stretnutí s ňou – zavládne v srdci iba láska a radosť.

Ďakujeme sestričke Márii aj sestričke Agneške že sú ochotné a obetavé, umožňovať nám hriešnym a ubiedeným stretnutie s Pannou Máriou priamo v našich domácnostiach a že sa jej tak môžeme vyžalovať z našich ťažkostí aj radostí, a dokonca žiadať o milosti, ba až zázraky. Ďakujeme Ti Panna Mária že nás vedieš bližšie k Tvojmu Synovi, aj k Eucharistii a že prichádzaš ku nám do tesnej blízkosti.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Požehnaj sestričky, aj každého kto sa touto cestou s tebou stretne.
Ďakujeme.

.