Požehnanie kaplnky v Banskej Bystrici

Požehnanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily
v Dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici

Dňa 29.1. 2022 sme v Dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici slávili svätú omšu na počesť prijatia kaplnky P. Márie, ktorú celebroval duchovný správca Domu P. Pavol Noga. Prítomné boli dievčatá a tiež personál Domu. V predhovore páter pripomenul, že dnes sa tu začína reťaz lásky, keď Panna Mária bude s nami putovať, aby nás povzbudila a potešila, čo všetci potrebujeme. V homílii vyzdvihol prvenstvo lásky, o ktorej vo svojom Liste Korinťanom doslova spieva sv. Pavol: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa…“ Tiež prirovnal Božie slovo k zamilovanému listu, ktorý píše Boh svojmu stvoreniu. Dostali sme tieto dary a tiež dar nebeskej Matky. Nech by nás stretlo čokoľvek, Matka je s nami.

Záznam zo svätej omše sa nachádza na FB stránke Domu sv. Vincenta.

s.Monika Vámošová, Banská Bystrica