Návšteva vo farnosti Hruštín a filiálky Vaňovka

23.1.2022 k nám do farnosti Hruštín a filiálky Vaňovka zavítala sr. Gemma, vincentka z Dolného Kubína a Marcelka Kramarčíková z Lokce, aktívna členka ZZM, s putovnou  kaplnkou Panny Márie Zázračnej medaily. O túto vzácnu návštevu dlhší čas prosili veriaci, no až teraz prišiel ten správny čas a ich prosby a modlitby boli vypočuté. Ich trpezlivosť v tento vytúžený deň posväcovala Panna Maria mnohými milosťami. Pri piatich sv. omšiach sestrička porozprávala niekoľko slov o Zázračnej medaile a Podomovej návšteve a pozvala na popoludňajšiu prezentáciu a svedectvá. Rozdávali medailičky a na pripravené zoznamy sa mohli záujemcovia o tento apoštolát prihlasovať. Tak sa v túto nedeľu prihlásilo záujemcov na niekoľko skupín.

.
Som kostolníčka v kostole vo filiálke Vaňovka. Keď sestrička vošla do kostola, zmeravela som, lebo som si pomyslela, či som nepozabudla na nejakú zbierku. Sestričky som poznala, keď sem chodili predávať srdiečka na zbierku Boj proti hladu. No teraz predstúpila pred oltár a otvorila kaplnku. Kaplnku, o ktorej som vedela, poznala som ju z farnosti mojich rodičov, ale v našej dedinke doposiaľ nebola. Moje srdce začalo biť o niečo silnejšie, lebo prišla naša Mamička Panna Mária. Pocítila som neskutočnú radosť a lásku, lebo v tomto čase chaosu a protivenstiev prišla práve k nám, aby sme ju prijali do našich domov a rodín a zdieľali s ňou, našou orodovníčkou, tieto neľahké situácie. Chcem Vám z celého srdca poďakovať, aj Marcelke za to, že ste navštívili našu farnosť a filiálku. Pri poobednom stretnutí, na ktorom sa zúčastnil pekný počet ľudí, hovorili aj o zázrakoch a vyprosených milostiach. Zázraky, s ktorými sa s nami podelili, nech nás upevnia vo viere a posilnia v láske. Aká milosť!

Ďakujem Ti, drahá Mamička, že si k nám prišla. Dúfam, že Ťa všetci prijmú ako cestu k Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Ešte raz Pán Boh zaplať za veľký dar.

Ivana Plutinská