Požehnanie kaplniek v Dolnom Kubíne

V poslednom čísle farského časopisu v roku 4/2021 sme uverejnili článok pri príležitosti sviatku Panny Márie Zázračnej medaily, o Združení Zázračnej medaily, o apoštoláte Podomovej návštevy Panny Márie. Pozvali sme veriacich, ktorí majú záujem prijímať kaplnku Panny Márie, že sa môžu prihlásiť. Tak sa začali prihlasovať nové rodiny. Keďže pribúdal počet záujemcov, začali sme uvažovať o vytvorení novej skupiny.

.
Požehnanie 7. kaplnky Panny Márie sme naplánovali na fatimskú sobotu 5. februára 2022. V kostole Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Brezovec bývajú tieto fatimské pobožnosti pravidelne každú prvú sobotu a prichádza sem väčšie množstvo veriacich z celého Dolného Kubína. Začína sa sv. ružencom, pokračuje sv. omša a takmer celodenná adorácia. Pred požehnaním pán kaplán Ján požehnal a odovzdal kaplnku Panny Márie novej rodine a skupine a opäť pozval, kto by mal záujem, môže sa zapísať na pripravený zoznam a prijímať kaplnku do svojej domácnosti. A záujem bol, prihlásili sa nové rodiny, aj osamelí.

.
Požehnanie 8. kaplnky, bolo na spomienku Panny Márie Lurdskej 11.2.2022
Ďakujeme Ti, Panna Mária, za Tvoju prítomnosť medzi nami, za všetky milosti, ktoré nám vyprosuješ a prinášaš do našich rodín. Ďakujeme Ti, Panna Mária, si našou útechou v náročných životných situáciách. Tešíme sa na Teba!

členovia ZZM Dolný Kubín

zdieľajte - lajkujte :-)