Požehnanie kaplniek vo farnosti Višňové a filiálke Turí

Vytvorenie ZZM vo farnosti je možné iba so súhlasom správcu farnosti. Preto by sme sa chceli poďakovať nášmu duchovnému otcovi Jozefovi Šimúnovi, že súhlasil a bol nám nápomocný pri jeho vytvorení.

Dňa 12.2.2022 počas svätej omše boli požehnané kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Svätú omšu celebroval kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul Jozef Noga. Spolu s ním aj náš pán farár a 4 bohoslovci. Diakon predniesol veľmi zaujímavú homíliu, v ktorej sa zameral aj na históriu vzniku Zázračnej medaily.

Vo Višňovom sa utvorili 2 skupinky s počtom 43 rodín a vo filiálke v Turí tiež 2 skupinky s počtom 46 rodín. Tým sa u nás utvorilo ZZM.

.
Od prvej informácie o Združení ZM, ktorú nám priniesli sestry vincentky, uplynulo niekoľko týždňov a všetky prihlásené rodiny nedočkavo čakali, aby mohli privítať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily vo svojej rodine. V sobotu 12.2 boli teda rodiny prítomné aj na svätej omši. Po požehnaní kaplniek a po prednese Modlitby prosby ich prijali 4 rodiny od kňaza do svojich rúk. Bol to veľmi zvláštny a dojímavý pocit, ako keď človek drží niečo drahocenné v ruke.

Sme radi, že sme sa dočkali tohto dňa a teraz už budeme iba čakať, kedy zavíta kaplnka so sochou Panny Márie aj do našej rodiny, aby sme sa mohli s ňou porozprávať, aby posilnila našu rodinu vo viere a aby vyprosovala milosti pre našu rodinu. Všetci sa na ňu veľmi tešíme.

Čakáme na Teba, Panna Mária, s láskou.

Helena Pagáčová Višňové

 

zdieľajte - lajkujte :-)