Návšteva vo farnosti Veličná a filiálky Istebné

PREZENTÁCIA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAJLY VO FARNOSTI VELIČNÁ

Prezentácia o apoštoláte Panny Márie sa uskutočnila v nedeľu 13.2.2022 počas oznamov vo sv. omšiach najskôr o 8.15 v Istebnom následne o 9:00 a 10.00 v kostole vo Veličnej. Sr. Gemma pútavým a výstižným prejavom o diele Panny Márie si hneď po skončení sv. omše získala viacero záujemcov, rodín, ktorí sa pri rozdávaní zázračných medailí zapisovali do pripraveného zoznamu.

Samotná prezentácia sa uskutočnila o 14.00, na ktorej sa zúčastnilo menej ľudí, vrátane pána farára. Farníci, ktorí prišli na prezentáciu, sú kľúčoví pre odovzdanie informácií ďalším prípadným záujemcom na zapísanie.

.
Prezentáciu viedla obohacujúcim spôsobom sestra Gemma spolu s Barborkou Koreňovou, členkou ZZM, ktorá sa podelila so svedectvami. Každá minúta zo stretnutia bola využitá, aby sa mohli všetci dozvedieť históriu zjavenia Panny Márie sr. Kataríne, Združenia Zázračnej medaily a pravidlá Podomovej návštevy Panny Márie. Po skončení prezentácie si účastníci mohli vziať materiály súvisiace s týmto apoštolátom.

Keď mám povedať svoj subjektívny názor ako farníčka Veličnej, som príjemne prekvapená z doterajšieho záujmu farníkov o Pannu Máriu, že aj po neabsolvovaní poobedňajšej prezentácii boli ľudia ochotní s dôverou Pannu Máriu prijímať do svojich domácností. Verím, že sa Panna Mária postará aj o postupný nárast záujemcov v blízkej budúcnosti. Zároveň vidím už teraz požehnanie diela aj cez správcu farnosti Veličná dp. Mareka Biela, ktorý tento projekt podporil a veľmi tým pomohol svojim farníkom. Veľmi mu za to ďakujeme!

Som veľmi nadšená, že už budeme môcť aj vo farnosti Veličná čerpať z milostí, ktoré nám u nášho nebeského Ocka pre naše rodiny vyprosí naša nebeská Mamička.

Spracovala: Lýdia Zahumenická