Požehnanie 3. kaplnky vo farnosti Stupava

Dňa 27.2 bola v našej farnosti požehnaná už 3. kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Jedna z našich rodín mala tú milosť prijať novú kaplnku.

Verím, že Panna Mária vyprosí veľa milostí pre naše rodiny a je pre našu farnosť veľkým požehnaním.

vedúca skupinky Janka