Pôst 2022

Milí členovia a sympatizanti Združenia Zázračnej medaily!

            Určite nás začiatok tohtoročného Pôstneho obdobia  mnohých veľmi prekvapil. Ešte neskončila pandémia a už stojíme pred ďalšími bolestnými udalosťami, ktoré  výrazne ovplyvnia aj dianie na Slovensku. No aj tohto roku nám dobrotivý Pán Boh  ponúka možnosť, aby sme sa na slávnosť zmŕtvychvstania Pána Ježiša pripravili zodpovedne a s obnoveným srdcom na Vigíliu Bielej soboty z vrúcnosti srdca vyspievali radostné Aleluja.

Vo svetle udalostí posledných dní obracia celá Vincentská rodina svoj zrak na Ukrajinu postihnutú tragickým vojenským konfliktom. Straty na životoch, materiálne škody, obrovské utrpenie a strach sa stali realitou našich bratov a sestier na Ukrajine. Preto aj my – ako vetva Vincentskej rodiny – chceme  nasmerovať svoje snaženie na zmiernenie ich bolestnej situácie.

Na celé pôstne obdobie sme pre Vás pripravili pôstne výzvy na každý deň, ktoré budeme postupne zverejňovať na našom facebookovom profile a na webovej stránke ZZM. Prosíme, obetujte ich splnenie za mier na Ukrajine. Veď najmocnejšou zbraňou proti besneniu vojny je modlitba a pôst. Nezabúdajme na to, nezabúdajme na našich blížnych teraz, keď nás najviac potrebujú. Obracajme sa v modlitbách na nebeského Otca a prosme ho. Neustávajme v modlitbách. Prosme aj našu nebeskú Mamu, aby chránila svoje deti v týchto ťažkých chvíľach. Vytiahnime do boja tú najmocnejšiu zo zbraní – vyzbrojme sa svätým ružencom, modlime sa ho vo svojich rodinách a farských spoločenstvách. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a eucharistických adorácií. Pripojme sa k výzve Svätého Otca Františka a otcov biskupov, ktorí nás pozývajú každý piatok dodržať pôst na tento úmysel. Začíname prísnym pôstom na Popolcovú stredu.

Link na facebook ZZM:  https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily
Webová stránka ZZM:    www.zzm.sk

Okrem modlitby a spolupatričnosti, Vincentská rodina spája svoje sily a realizuje aj praktickú pomoc ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom. Prostredníctvom našich sestier vincentiek a pátrov vincentínov prítomných na misiách na Ukrajine, ale aj cez ukrajinskú organizáciu Depaul, sledujeme situáciu a riešime aktuálne potreby ľudí na Ukrajine, ale aj na Slovensku. Zapájajú sa viaceré naše skupinky, pomoc organizujú vo svojich farnostiach či spoločenstvách. Aby bola pomoc efektívna, je nutné, aby bola dobre zmapovaná a organizovaná. Preto by sme Vás chceli poprosiť, ak máte možnosť akýmkoľvek spôsobom pomôcť, vyplňte dotazník a zaregistrujte sa do našej databázy pomoci. Mapujeme hlavne možnosti ubytovania pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, ale aj iný typ pomoci. Svoje možnosti vyplňte prosíme v priloženom linku a rozšírte ho aj vo svojich skupinkách medzi ostatných členov ZZM. V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať Silviu Lehutovú – AČ ZZM, kontakt 0905 236 994, mail silvia.lehutova@gmail.com 

Okrem materiálnej a ubytovacej pomoci predpokladáme v blízkej dobe aj potrebu personálnej a logistickej pomoci, poradenstva a sprevádzania. Ak máte možnosť a priestor na niektorú z týchto služieb, uveďte to, prosíme, v dotazníku.

Link na dotazníkhttps://forms.gle/3PoS9vvNYhw2gCvSA

Ukrajine chceme pomôcť aj  financiami, ktoré zbierame prostredníctvom zbierky Boj proti hladu. Preto by sme Vás chceli poprosiť aj o finančnú pomoc.

Prispieť je možné na účet zbierky BPH:

Číslo účtu: 20286026/6500
IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026
BIC: POBNSKBA
Názov účtu: ZBIERKA BOJ PROTI HLADU
Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra

Konštantný symbol: 0308 (pre priame platby z účtu na účet)
a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)
Variabilný symbol: 2021
Do správy pre príjemcu môžete uviesť heslo: Ukrajina

Prosíme Vás aj o sledovanie nášho profilu na facebooku,
kde budeme priebežne zverejňovať aktuálne výzvy a potreby. 

 

                                                                                   sr. Agneška, sr. Renáta, sr. Gemma,
                                                                                               sr. Mária a Silvia Lehutová, AČ ZZM

 

zdieľajte - lajkujte :-)